• For at både et nyetablert litteraturhus i Kristiansand og et nyoppusset bibliotek i Kristiansand skal bli suksesshistorier, må det en rolleavklaring til, der begge institusjoners profil blir tydelige og utfyller hverandre, skriver artikkelforfatteren.. FOTO: ARKIV

Litteraturhus og bibliotek - er det noen forskjeller?

Biblioteket har tradisjonelt vært en monopolinstitusjon, og er det tildels enda, selv om internett har endret bildet radikalt.