• På Allehelgensdag blafrer det levende lys ved gravstøttene, skriver artikkelforfatteren, og mange menigheter holder minnegudstjenester over dem som nylig har gått bort, iblant også med spesiell invitasjon til dem som har mistet en av sine kjære det siste året. FOTO: ARKIV

Allehelgensdagen - dens historie og mening

Spor kysser spor på kirkegårdene en Allehelgensdag. Tørt løv knaser under føttene, så sant da ikke vinterens førte kuldegrader har lagt et teppe av rim over plenene og gjort avtrykket av sålene mykere.