Presisering om Kirkerådet

Jeg beklager det, og vil med dette bekrefte at Kirkerådet var kjent med Reinertsens vigselspraksis da tilsettingen skjedde.