Lydopptak fra konserter

KSO: Jeg håper det kan organiseres for lydopptak fra KSOs konserter, slik at disse kan gjøres tilgjengelig for allmennheten.