Tiggerforbud

«Vi blir sett på som umenneskelige».