• Artikkelforfatteren er kritisk til hvordan legevakttjenesten i dag fungerer. Han mener blant annet at det ikke er god nok bemanning. FOTO: Reidar Kollstad

Vi trenger hjelp NÅ!

Det minste befolkningen bør kunne forvente, er at legevakttjenesten er organisert etter gjeldene lover og regler.