• Av de 256 dommene som ble opphevet, skyldtes 54 prosent feil da dommen ble skrevet, 27 prosent feil i saksforberedelsene og 19 prosent feil begått under hovedforhandlingen eller i rettsmøtet. FOTO: tore-andré baardsen

Ikke tid til riktige dommer

256 dommer er opphevet på tre år, viser en ny undersøkelse fra rettssalene i Norge. Det koster de involverte og samfunnet dyrt.