Sats på ungdommen

Det er sjelden jeg kommenterer fotball, mange gjør det, med sine løsninger og forslag til forbedringer.