• I kjønnenes verden har dette likeverdet i svært mange land og språk bare angått kvinner og menn. Man har ikke tatt hensyn til at det faktisk foreligger flere kjønn; selv kjenner jeg syv i tallet, skriver artikkelforfatteren, som her er fotografert på Hove-festivalen. FOTO: Jon Anders Skau

Hen i veggene

Det er ikke galt å ta hensyn til menneskene man snakker og skriver om. Og har man ikke ord som beskriver dem i dag, er det ingenting i veien for å ta i bruk et nytt ord i morgen som de faktisk kjenner seg igjen i.