Sammenlegning akuttmottak og legevakt

Veien fram for Arendal sykehus og Flekkefjord sykehus er, at deres akuttmottak skal utbygges kraftig.