• doc672ca7w3s5thcuavht1.jpg FOTO: ARKIV

Ta tilbake bydelen!

Endelig foreligger konkrete planer for veitrasé utenom Grim.