For å konkludere

Tor Aurebekk (SV) skriver 18. juli at han gjerne tar en diskusjon om endringer i arbeidsmiljøloven, men påstår at jeg er den som går for langt i å diskutere person, ikke sak.