• Havbruk kan være en god strategi for forvaltning av det marine miljø i Skagerrak, og en fremtidsrettet industriutvikling på Sørlandet, skriver artikkelforfatteren. På bildet ser vi Grønningen fyr. FOTO: ARKIV

Når havet skal dyrkes

Det er fra havet at økt matproduksjon må komme. Det er også fra havet de store biomassene som kan erstatte fossile råstoff må komme. Om ikke lenge må vi ut og dyrke havet i stor skala. Offshoreteknologi vil om et tiår eller to være like knyttet til dyrking av havet og produksjon av vindkraft som til oljevirksomhet.