Effektivitet i helsevesenet

Poenget med all behandling, all omsorg og all pleie i helsevesenet, må jo være at folk skal bli friske og komme tilbake til normal gjenge.