• Vegvesenets vedtak om avskilting på grunn av støy har altså ikke grunnlag i lov, skriver artikkelforfatter Snorre Nordstrand som fikk avskiltet sin motorsykkel. FOTO: Torstein Øen

Kan man avskilte kjøretøy på grunn av støy?

Jeg viser til innlegg fra Vegvesenet den 16. januar.