Konsekvenser ved skolenedleggelse

Vi ønsker en god skolestruktur i hele Gimlekollen-Justvik bydel.