Religion i det offentlige rom

Stat/kirke: Staten kan ikke søke legitimitet eller binde seg til én bestemt religion, men må behandle alle religioner og livssyn likt.