Skjønne alvoret?

Vi kan ikke si om statsministeren at han er en stor visjonær. Men han er i stand til å gjøre avveininger av hvordan offentlige bevilgninger innvirker på den samlede økonomiske virkelighet.