• UENIG: Artikkelforfatteren er uenig med helsedirektør Bjørn-Inge Larsen når han mener at det mye omtalte kreftmedikamentet Iplimumab er for kostbart. FOTO: SCANPIX

Helsesystem i bakvendtland!