Langt fra vår!

Min gode venn, statsråd Kjell Bondevik, sa en gang disse ordene: det er håp i hengende snøre!