• I september 2005 avduket daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold Tysklandsbrigadenes minneplate på Akershus festning. Det var over 50.000 norske soldater som deltok i Tysklandsbrigadene. FOTO: SCANPIX

Til Tyskland for freden!

Fra okkupasjon til forsvar av tysk jord.