• KULTURENS MAKT: Jeg undres hvem som skal betale prisen når det blir klart for oss at vi må slutte å skade den enkelte til fordel for en kulturell orden uten plass for alle, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Åserud, Lise

Inter

Naturen er kompleks. Kulturen er primitiv i forhold til å kunne omfavne, inkludere og likestille hele kompleksiteten.