Misvisende skilting på E39

Folks respekt for skilting i forbindelse med arbeid langs veien forsvinner totalt.