Demokrati eller byråkrati?

Før dette valget bør du spørre deg om du virkelig ønsker at kommunen din skal kunne slås sammen med tvang?