Ingen norske bomber over Syria

Vi er dypt urolig for at USA antyder at de kan gå til militære aksjoner mot Syria alene, uten FN-mandat.