• I dag gjelder det homofile/lesbiske. Mange av dem ønsker å starte ekteskapet i kirka, skriver artikkelforfatterne, og at en liturgisk handling skal være likeverdig med den som heteofile får. FOTO: SCANPIX

Utspillet fra presteforeningen

Det faller Martin Jakobsen, Øivind Benestad og Svein Lilleåsen tungt for brystet at Presteforeningens styre enstemmig har sagt seg enig i bispeflertallets syn om vigsel av personer av samme kjønn (Fædrelandsvennen 17. desember).