Fremtidens tog til Oslo

Det er all grunn for landsdelens representanter til å støtte planene om dobbeltspor på Vestfoldbanen.