Endelig et ansvar for Munch

Munch er større enn lokal byutvikling, han må løftes frem og ligge et sentralt sted i hovedstaden.