Uverdig

STEMMERETTSARRANGEMENT: Uverdig, med unntak av et par innslag.