• USMAK: Innspillene fra de 11 Sp-folkene i østre Aust-Agder smaker neppe like godt for Liv Signe Navarsete som sommerjordbær. FOTO: Poppe, Cornelius

Da Senterparti-trollet sprakk

Vi finner ikke vakrere honnør-ord om det kommunale selvstyres fortreffelighet enn i Senterpartiets partiprogram – inntil de møter virkeligheten i agderfylkene.