Har Kristiansand kommune funnet "Sareptas krukke"?

Innsender ønsker svar på bl.a. hvorfor kommunen kutter ut behandlingstilbud for rusavhengige hos eksempelvis Shalam.