• OPPRØRENDE: De urovekkende forholdene som mange innvandrerjenter lever under bør føre til samfunnsdebatt, mener Lene Bjørn.

Hva er det med tausheten?

Æresrelatert vold handler ikke om religion, og lang eller kort botid i Norge betyr lite. Slik vold og kontroll kan forekomme uavhengig av om familien blir oppfattet som “vestlig”, om jentene bruker hijab eller går kledd som all annen norsk ungdom. Dette må fram i lyset.