Heimevernets fremtid

Der er ingen bruk for Heimevernet.