Ute, inne

Svært mye står på spill ved høstens valg. Sett fra et demokratisk synspunkt er det bra.