Åpenhet i domstolene

Men større åpenhet handler ikke nødvendigvis bare om lovendring. Her dreier det seg også om holdningsendring.