• FORVENTNINGER: Sørlandet har store forventninger til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Her er hun flankert av Songdalens ordfører Johnny Greibesland og Søgnes Åse Røsstad Severinsen (til h.). FOTO: Arkiv

Knutepunkt mot verden eller i bakevja?

Det handler om Sørlandets fremtid, nå, på samferdselssektoren. De samfunnsøkonomisk mest lønnsomme prosjektene må prioriteres.