Et mindre folkelig storting?

Det er alvorlig hvis vårt neste storting i så liten grad som det nå ser ut til, speiler den delen av samfunnet der verdiene skapes.