Uklokt fra lærerne

Ordningen med skolegudstjenester bør bevares.