Mammons lakeier?

Synes Unhjem det er feil at jeg som ordfører og andre med samfunnsansvar er opptatt av å beskytte de eldre og ungdommen?