Et svært gledelig "nei" fra administrasjonen

Administrasjonen i Birkenes kommune har etter vårt syn levert en grundig og veloverveid uttalelse i forbindelse med søknad om konsesjon for Storehei, Bjelkeberget og Oddeheia vindkraftverk.