• SOSIAL DUMPING: I stedet for at Norge er medpassasjerer på EUs nedadgående spiral for arbeidsfolk, skriver artikkelforfatteren, krever Rødt at Norge går sine egne veier for å stoppe sosial dumping. Bildet er fra 1. mai-toget i Oslo i 2012. FOTO: SCANPIX

Menneskers verdi

Et godt arbeidsliv preges av faste ansettelser, rettferdig lønn, hele stillinger, forutsigbarhet og til slutt en rettferdig pensjon. Dessverre ser man at sosial dumping stadig øker i omfang.