Åpent brev til barneministeren

BARNEVERNET: Jeg tror ikke at den økte satsingen på barnevernet vil bidra til å gi flere barn en bedre oppvekst.