Camillas plass

Kan man bare sette et navn på, og så se bort fra omgivelsene?