• Fleirtalsbiskopane hevdar å kunne vere tilhengjarar av likestilling mellom heterofile og homofile når det gjeld høve til å inngå ekteskap, men samstundes vere imot den tilsvarande likestilling når det gjeld høve til adopsjon og assistert befruktning, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Vigselsliturgi for likekjønna par

Eit prosjekt på kollisjonskurs med Bibelen