• EIERSKAP: En helt grunnleggende forutsetning for kvalitetsjournalistikk er tilstrekkelige inntekter til finansiering, skriver artikkelforfatteren. Kulturminister Anniken Huitfeldt jobber med lovendringer som fanger opp endringene i mediemarkedet.

Eierskap i en endringstid

Medieeierskapsloven er gått ut på dato. Derfor er det positivt at kulturministeren vil ha lovendringer som fanger opp endringene i mediemarkedet. Men klarer loven å ta hensyn til de utfordringer dagens nyhetsmedier står overfor? Og vil en fornyet lov reelt makte å ivareta eget formål?