• SELVMORD: Artikkelforfatteren ønsker å rette fokus på hvordan mediene omtaler selvmord og selvmordsforsøk. FOTO: SCANPIX

Når livet ikke lokker

De fleste selvmordene i Norge finner vi i aldersgruppen over 60 år. Hva så?