• Robert Liland er det andre mobbeofferet som vinner fortjent fram i en norsk rettssal. En rettspraksis hvor ansvaret plasseres hos skoleledelser og skoleeiere kan være satt. FOTO: ARKIV

En mobbedom for fremtiden

En rettspraksis kan være satt.