Frp i skyggen

En for kraftig kursomlegging i populistisk retning få måneder før valget kan styrke de kreftene i Høyre som har vært skeptiske til å samarbeide med Frp.