Sosial dumping

Alle parter må besinne seg slik at vi ikke får et økende sosialt skille mellom de med fast jobb og de uten.