Gimlekollens krav

Det mediehøyskolen bør stille seg selv spørsmål om, er hvor relevant den vil være for samfunnet for øvrig.